Penubuhan Syarikat

Setiausaha syarikat kami akan menjalankan carian nama dan permohonan terlebih dahulu. Setelah nama diluluskan, kami akan meneruskan untuk mendaftar Sdn Bhd anda.

Ia biasanya mengambil masa antara 2-5 hari bekerja, tetapi tertakluk kepada kelulusan daripada SSM.

Anda boleh menentukan jumlah saham yang anda ingin miliki, namun anda memerlukan sekurang-kurangnya satu bahagian. Jika anda tidak pasti berapa banyak saham yang anda inginkan dan harga sesaham kami mengesyorkan satu ringgit sesaham. Hubungi pasukan kami untuk mengetahui lebih lanjut

Ya, walau bagaimanapun anda memerlukan sekurang-kurangnya seorang pengarah yang menetap di Malaysia. Jika anda berhasrat untuk menggaji warga asing dalam syarikat, anda harus mengetahui keperluan untuk modal berbayar minimum.

Ia adalah sebahagian daripada pengesahan KYC (Kenali Pelanggan Anda).

Kami menerima kaedah pembayaran berikut:
– Pembayaran kad
– Pindahan Bank
– Cek

Kami mencadangkan anda menubuhkan syarikat Sdn Bhd dan menutup operasi Milikan Tunggal anda. Sila rujuk panduan ini untuk butiran lanjut

Ya, anda boleh mengekalkan Enterprise kerana Enterprise dan Sdn Bhd adalah dua entiti yang berbeza. Anda boleh membaca artikel ini untuk maklumat lanjut.

Boleh jika nama tidak diambil. Walau bagaimanapun, anda dikehendaki memberikan justifikasi untuk nama tersebut.

Anda memerlukan sekurang-kurangnya seorang (1) Pengarah yang telah mencapai umur 18 tahun dan menetap di Malaysia.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut dalam senarai semak penubuhan syarikat.

Berikut adalah beberapa syarat untuk mendaftar Sdn Bhd:
– Modal berbayar minimum RM1.
– Sekurang-kurangnya seorang pengarah berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di Malaysia.
– Semua pengarah tidak muflis dan tidak pernah disabitkan kesalahan di Malaysia dalam tempoh 5 tahun lepas.
– Melantik setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari selepas syarikat berjaya diperbadankan

Anda boleh mendaftarkan syarikat anda dengan alamat kediaman anda. Jika anda ingin menukar alamat perniagaan anda selepas syarikat itu diperbadankan, anda boleh berbuat demikian dengan menghantar permintaan malalui aplikasi web kami. Perubahan akan didaftarkan setelah ia diiktiraf dalam sistem SSM.

Jika anda sedang mencari ruang kerja bersama, anda boleh membaca artikel kami di sini untuk maklumat lanjut – Ruang Kerja Bersama di lokasi Lembah Klang

Alamat pejabat berdaftar ialah alamat menyimpan dokumen berkanun syarikat. Alamat ini tidak boleh digunakan sebagai alamat perniagaan untuk syarikat anda.

Perusahaan ialah perniagaan yang berdaftar dengan Pendaftaran Perniagaan dan ditadbir di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Sebuah perusahaan adalah ringkas dan mudah untuk didaftarkan, ramai pemilik perniagaan tertarik dengan kesederhanaan dan kemudahannya, namun mempunyai kawalan penuh ke atas pendapatan perniagaan. Ia hanya tersedia untuk warganegara Malaysia atau pemastautin tetap (PR). Sekiranya perniagaan diisytiharkan muflis atau mempunyai pemiutang tertunggak dalam jumlah yang besar, pemiutang perniagaan boleh mengejar pemilik perniagaan dan kewangan dan aset peribadinya.

Syarikat Sdn Bhd ialah sebuah syarikat yang berdaftar dengan Pendaftaran Syarikat dan ditadbir di bawah Akta Syarikat. Tidak seperti perusahaan, Sdn Bhd ialah entiti terhad dan diasingkan daripada pemilik – yang bermaksud pemegang saham mempunyai liabiliti terhad dan hanya bertanggungjawab ke atas sebarang hutang syarikat sehingga jumlah yang dilaburkan dan dana dalam syarikat. Ia boleh mempunyai sekurang-kurangnya seorang pemegang saham kepada maksimum 50 pemegang saham. Entiti perniagaan ini terbuka kepada bukan warganegara Malaysia yang berminat untuk menceburi perniagaan mereka di Malaysia.

Anda boleh dapatkan keterangan lebih lanjut di sini: Memahami Pelbagai Jenis Entiti Perniagaan di Malaysia

Ya, pengarah dan pemegang saham boleh menjadi orang yang sama.
SSM menghendaki setiap Sdn Bhd melantik setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari selepas penubuhan.
Kod Klasifikasi Industri Standard Malaysia (MSIC) ialah kod angka yang dibangunkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang mengklasifikasikan aktiviti perniagaan secara teratur. Jika anda tidak pasti Kod MSIC yang sesuai untuk aktiviti perniagaan anda, anda boleh membaca artikel kami di sini untuk mengetahui lebih lanjut: Fahami Kod MSIC Perniagaan

Berikut adalah butiran dan dokumen yang diperlukan untuk melantik pemegang saham korporat:
– Butiran dan salinan kad pengenalan wakil korporat.
– Sijil Pemerbadanan Syarikat (Seksyen 17/ Borang 9)
– Resolusi & Surat perlantikan wakil korporat

Selepas Pemerbadanan

Selepas diperbadankan, anda akan diberikan Seksyen 14/ Superform (sebelumnya Borang 24, 44 dan 49), Seksyen 17/ Sijil Pemerbadanan (sebelumnya Borang 9) dan Seksyen 15/ Notis Pendaftaran daripada SSM.
Sebuah syarikat yang baru diperbadankan mempunyai masa sehingga 18 bulan untuk memfailkan penyerahan dari tarikh penubuhan. Akhir tahun kewangan syarikat boleh ditetapkan pada mana-mana bulan dalam tempoh 18 bulan.
Anda boleh menghantar permintaan melalui aplikasi web. Setiausaha syarikat kami akan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk permohonan bank dan kemudian kami akan menghantar dokumen tersebut ke alamat surat-menyurat anda untuk pembukaan akaun bank.
Pemilik perniagaan disyorkan untuk menjalankan penyelidikan mengenai jenis lesen atau keperluan dengan kementerian berkaitan di Malaysia sebelum pemerbadanan dan mula memohon keperluan yang diperlukan jika diperlukan.
Anda dikehendaki mengemukakan penyata tahunan dan penyata kewangan yang telah diaudit (akaun/laporan diaudit) kepada SSM.
Kami tidak menyediakan sebarang dana atau program geran kepada pelanggan kami. Anda boleh membaca artikel kami di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pecutan dalm memulakan perniagaan – 5 Pecutan dalam memulakan perniagaan di Malaysia 2021
Anda boleh menghantar permintaan anda kepada setiausaha syarikat kami melalui aplikasi web. Setiausaha syarikat akan menguruskan dokumen untuk disahkan. Pelanggan akan dimaklumkan setelah dokumen sedia untuk diambil.
Quadrant Biz Solutions tidak menyediakan sebarang penyelesaian pejabat maya untuk pelanggan. Jika anda sedang mencari ruang kerja bersama, anda boleh membaca artikel kami di sini untuk maklumat lanjut – Ruang Kerja Bersama di Lembah Klang

Melantik Setiausaha Syarikat

Ya, anda boleh menukar setiausaha syarikat anda yang sedia ada. Kami akan menyediakan notis penamatan untuk setiausaha syarikat semasa anda. Setiausaha syarikat kami akan berhubung dengan setiausaha syarikat anda sekarang untuk menyediakan dokumen pertukaran setiausaha syarikat.

Anda perlu menyediakan dokumen berikut:
– Seksyen 14 Permohonan Pendaftaran Syarikat
– Seksyen 15 Notis Pendaftaran
– Seksyen 17 Sijil Pemerbadanan

Kami berpangkalan di Kuala Lumpur, sila ambil perhatian bahawa anda dinasihatkan untuk melantik setiausaha yang menetap di Sabah, bagi menyertai projek Kerajaan di Sabah, Setiausaha mesti ditempatkan di Sabah.

Masa dan kos akan bertambah untuk menghantar dokumen yang memerlukan tandatangan wajib daripada Pengarah/Pemegang Saham untuk bank atau pihak berkuasa.

Setiausaha syarikat dilantik oleh syarikat untuk membantu syarikat menyimpan dan menyediakan sebarang dokumen yang berkaitan dengan syarikat, contohnya dokumen pematuhan dengan SSM, dokumen sokongan untuk permohonan/pendaftaran dengan pihak berkuasa atau bank.
Yuran untuk alamat pejabat berdaftar meliputi peruntukan menyimpan dokumen pematuhan anda di Ibu Pejabat kami mengikut keperluan SSM

Maklumat lain

Pejabat kami berada di Bukit Jalil (alamat penuh di halaman hubungan kami) namun anda tidak perlu datang ke pejabat kami kerana kami mengendalikan kerja secara dalam talian sepenuhnya. Jika anda perlu menandatangani dokumen kami akan menghantarnya ke alamat anda atau anda dialu-alukan untuk datang ke pejabat kami untuk menandatanganinya
Ketua Perkhidmatan kami mempunyai pengalaman lebih daripada 25 tahun dan diperakui di bawah MAICSA (Institut Setiausaha dan Pentadbir Bertauliah Malaysia)
Quadrant Biz Solutions menyediakan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat digital. Kami mendigitalkan semua dokumen sebaik mungkin, pelanggan kami dapat mengakses aplikasi web kami. Aplikasi ini adalah platform komunikasi utama antara pelanggan kami dan setiausaha syarikat. Sebarang permintaan tugas setiausaha syarikat hendaklah dilakukan melalui aplikasi web. Pengguna kami akan menerima makluman melalui pemberitahuan emel. Aplikasi ini membolehkan ketelusan kerja, mudah menjejaki tugas dan maklumat pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi anda mempunyai sambungan internet.
QBS hanya menyediakan perkhidmatan penubuhan syarikat dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat. Perkhidmatan lain seperti Audit, Perakaunan/Simpan Kira, Khidmat nasihat Cukai, Sumber Manusia (HR) dan Perkhidmatan Gaji disediakan oleh rakan kongsi kami
Scroll to Top