Servis Setiausaha Syarikat

Fungsi kesetiausahaan korporat adalah komponen wajib dalam mana-mana perniagaan, sama ada dalam sebuah syarikat kecil, perusahaan besar atau entiti tersenarai. Ia meliputi pelaporan, pendedahan dan kewajipan kawal selia, yang mesti dipatuhi oleh semua syarikat yang diperbadankan di Malaysia.

Kumpulan Profesional Setiausaha Bertauliah kami menyediakan khidmat nasihat yang berkaitan untuk membantu anda mencapai standard pematuhan tertinggi dengan cara yang tepat pada masanya, cekap dan kos efektif.

Kami juga menawarkan rangkaian komprehensif perkhidmatan berkaitan/nasihat seperti di bawah.

Memulakan atau Membubarkan

Menubuhkan perniagaan? Kami menyediakan semua perkhidmatan yang diperlukan untuk memperbadankan atau membubarkan perniagaan secara sah di Malaysia, Kami juga menyediakan alamat pejabat berdaftar dan perkhidmatan setiausaha syarikat

 • Penggabungan semua jenis syarikat, perusahaan dan organisasi lain seperti pertubuhan bukan berasaskan keuntungan
 • Peruntukan Nama Setiausaha Syarikat
 • Penyediaan alamat/kemudahan Pejabat Berdaftar
 • Pemansuhan, Pembubaran & Pemberhentian Perniagaan

Memastikan Pematuhan

 • Menyelenggara buku dan rekod berkanun dengan mematuhi Akta Syarikat, 2016 dan sebarang keperluan kawal selia lain seperti Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan
 • Pemfailan pulangan tahunan selaras dengan keperluan MBRS
 • Merancang dan menyediakan untuk mesyuarat Lembaga, Jawatankuasa dan Pemegang Saham
 • Menghadiri mesyuarat Lembaga, Jawatankuasa dan Pemegang Saham, termasuk mengambil minit dan memberikan nasihat tentang isu-isu yang berkaitan
 • Galakkan amalan terbaik kepada ahli lembaga
 • Simpan borang berkanun dan penyata dengan pelbagai pihak berkuasa kawal selia
 • Sediakan dan serahkan pengumuman kepada Bursa Malaysia
 • Menyediakan atau menyemak Laporan Tahunan dan Pekeliling/Penyata kepada Pemegang Saham

Perkhidmatan Lain

 • Membantu dalam permohonan lesen/permit dan/atau pendaftaran berkaitan dengan pihak berkuasa Kerajaan
 • Menjalankan carian butir syarikat sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Pengesahan borang/dokumen
 • Membantu dalam tugasan khas atau latihan korporat cth.
  1. Terbitan Hak/Tawaran Terhad
  2. Isu Bonus
  3. Skim Susunan
  4. Tawaran Am/Penswastaan
  5. Penukaran/Penebusan Stok Pinjaman
  6. Bayaran Balik Modal
  7. Penukaran status syarikat
  8. Pengapungan syarikat di Bursa Malaysia
  9. Skim beli balik saham
  10. Pindaan Perlembagaan
  11. Skim Saham Pekerja/Pelan Pemberian Saham
 • Penyelesaian Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Maya

Khidmat Nasihat

 • Proses dan prosedur kawal selia Akta Syarikat 2016
 • Penciptaan dan tafsiran Perlembagaan Syarikat
 • Khidmat Nasihat & Sokongan Teknikal mengenai pematuhan garis panduan Suruhanjaya Sekuriti dan Keperluan Penyenaraian di Bursa Malaysia Sekuriti Berhad
 • Nasihat & Sokongan Teknikal mengenai Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia
Hubungi kami hari ini

Mulakan dengan Quadrant Biz Solutions

Pasukan kami yang mesra dan berpengetahuan sedia membantu anda! Sila isi borang untuk mula.

Alamat Kami: Ho Hup Tower – Aurora Place
2-07-01 – Level, 7 Plaza, Jalan Persiaran Jalil 1, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

T : +60 11 7019 7694 
E : hello@quadrantbiz.co

Scroll to Top